Weekoverzicht #20 2023 | De Zaak


Gunstig lenen? 100 miljoen euro krediet voor kleine Nederlandse ondernemers

Mkb-kredietverstrekker Qredits heeft een garantieovereenkomst gesloten met het Europees Investeringsfonds (EIF). Daardoor kan de organisatie voor minstens € 100 miljoen aan leningen verstrekken aan Nederlandse micro-ondernemers. Dat zijn bedrijven met een netto-omzet onder de € 700.000 en minder dan 10 werknemers (fte) in dienst. 

Qredits richt zich bij het verstrekken van deze leningen vooral op jongere, vrouwelijke ondernemers en ondernemingen van migranten – twee groepen die tot nu toe onvoldoende bediend worden. De bedrijven kunnen profiteren van leningen met lage rentes en soepelere eisen met betrekking tot onderpand. Ook kunnen ze deelnemen aan trainingen en coaching. 

Waarschijnlijk zullen zo’n vijfduizend Nederlandse ondernemers profiteren van de samenwerking tussen Qredits en het Europees Investeringsfonds (EIF) – uitgaande van een gemiddelde lening van € 20.000. Geïnteresseerde ondernemers kunnen een aanvraag doen bij Qredits.

Advies van De Zaak: Tijdens de start en groeifase van je bedrijf heb je vaak kapitaal nodig. Die uitgaven kun je niet altijd uit eigen zak betalen. Dit betekent dat je op zoek moet naar financiering of krediet. In dit artikel leggen we uit wat dat inhoudt en hoe je de kredietaanvraag kan indienen.

 

Overheid zet in op fietsgebruik – help je werknemers met gunstige regelingen

Een kwart van alle verplaatsingen in ons land gebeurt met de fiets. Dat is nergens ter wereld zo hoog. Toch is er nog veel te winnen, vooral als het gaat om woon-werkverkeer. Voor korte ritjes tot 10 kilometer kiezen mensen nog vaak de auto. 

De nieuwe overheidscampagne Kort ritje? Da’s zo gefietst! heeft als doel om hier verandering in te brengen. Het streven is om in 2027 20% meer woon-werkverkeer met de fiets te realiseren. Om dit mogelijk te maken, investeert de overheid 800 miljoen euro in fietsvoorzieningen, zoals fietspaden, fietsenstallingen bij stations, doorfietsroutes en nieuwe fietsverbindingen. 

Ook als ondernemer kun je je werknemers stimuleren. Onderzoek wijst uit dat mensen sneller voor de fiets kiezen als je hen de juiste fiscale en financiële regelingen aanbiedt. Zo wordt in 2024 de onbelaste kilometervergoeding voor vervoer met de fiets verhoogd naar € 0,22 per kilometer. 

En er zijn meer mogelijkheden om fietsen aantrekkelijker te maken. Je kunt bijvoorbeeld via de zaak een fiets vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Ook kun je via de werkkostenregeling (WKR) tot 1,18% van de loonsom als onbelaste vergoeding aan de werknemer geven. Deze regeling wordt vaak gebruikt voor bijvoorbeeld een belastingvrije fiets of e-bike van de zaak. 

Advies van De Zaak: Wat de gunstigste fietsregeling is, verschilt per bedrijf. Het kan daarom verstandig zijn om een financieel adviseur te raadplegen bij het opstellen van een plan.

 

Alarmbellen in het mkb: 1 op de 4 ondernemers overweegt te stoppen 

Een kwart van de ondernemers overweegt op dit moment om hun bedrijf te beëindigen. Dit blijkt uit een onderzoek van financieringsplatform October onder meer dan vijfhonderd mkb’ers. In een vergelijkend onderzoek van October in 2022 was dat nog één op de vijf. 

Veel ondernemers maken zich zorgen over de financiële situatie van hun leveranciers en partners. Een derde van hen vreest een nieuwe golf van faillissementen en de gevolgen hiervan voor hun eigen organisatie. 

Vanwege de economische omstandigheden durft 20 procent geen beslissingen meer te nemen. ‘We bevinden ons in een onvoorspelbare economische situatie: gaan we een nieuwe recessie tegemoet of niet?”, zegt Luuc Mannaerts, CEO van October. ‘Voorspellen is moeilijk en daarom stellen mkb-ondernemers belangrijke investeringen uit, zoals verduurzaming en digitalisering. Ze houden liever een financiële buffer aan voor het geval er zich een nieuwe recessie voordoet.’

Advies van De Zaak:  Omgaan met onzekere tijden vergt vooruit denken en strategisch handelen. Hoewel de toekomst moeilijk te voorspellen is, zijn er stappen die je kunt nemen om je bedrijf veerkrachtiger te maken. Heel belangrijk is om de kosten onder controle te houden. Analyseer regelmatig je uitgaven en zoek naar manieren om goedkoper te werken. In dit artikel geven we je 5 tips om te besparen op bedrijfskosten. Of misschien kun je eens onderzoeken of er alternatieve financiering mogelijk is voor je onderneming.

 

Waarom veel ondernemers niet kiezen voor elektrisch leasen

Driekwart van de Nederlandse leaserijders is niet van plan om hun volgende auto elektrisch te nemen. Ook zakelijke leaserijders geven de voorkeur aan hybride leaseauto’s of traditionele auto’s met verbrandingsmotoren, voornamelijk vanwege de financiële aspecten. 

Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Een belangrijke hindernis voor zakelijke leaserijders – zeker als het gaat om zzp’ers – is de prijsontwikkeling van elektrische auto’s. ‘Men had verwacht dat elektrisch rijden snel goedkoper zou worden, maar dat is niet het geval,’ zegt VNA-voorzitter Renate Hemerik. ‘Vooral in deze tijd van inflatie kunnen veel leaserijders de hogere bijtelling van een duurdere elektrische auto niet dragen.’ 

Op dit moment zijn er maatregelen die ervoor zorgen dat meer leaserijders kiezen voor elektrische auto’s dan normaal gesproken het geval zou zijn. Denk hierbij aan de aanschafsubsidie die ook geldig is voor private leaseauto’s en de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (mrb). Deze stimuleringsmaatregelen houden waarschijnlijk op in 2025, waardoor vanaf dat moment elektrisch rijden minder aantrekkelijk wordt. 

Advies van De Zaak: Ondanks twijfel over de kosten is het goed om als ondernemer te kijken naar de langetermijnvoordelen van elektrisch rijden. Denk aan lagere brandstofkosten en de mogelijkheid om te voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Blijf op de hoogte van nieuwe technologieën en financiële regelingen, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen met betrekking tot je wagenpark.

https://www.dezaak.nl/magazine/weekoverzicht/weekoverzicht-20-2023/