Noordelijke provincies krijgen meer geld voor stikstofmaatregelen


De drie noordelijke provincies stellen meer geld beschikbaar voor boeren die advies willen over het verminderen van de stikstofuitstoot. De eerste subsidiepot van 13,75 miljoen euro was snel leeg, daarom is er nog 8,75 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Dit geld is in eerste instantie bedoeld voor boeren die al een aanvraag hadden ingediend, maar er kunnen ook nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen, meldt de provincie Friesland. De totale pot voor de drie provincies bedraagt 55 miljoen euro, maar ze hebben er bewust voor gekozen niet al het geld tegelijk beschikbaar te stellen. Na de zomer komt meer geld beschikbaar, zei de Friese gedeputeerde Klaas Fokkinga. “Er wordt nog gekeken of er accenten worden verlegd.”

Het eerste bedrag van 13,75 miljoen euro is naar 416 boerenbedrijven gegaan. Dat is 10 procent van de melkveehouders in de drie provincies, melden de drie provincies. 258 daarvan kwamen uit Friesland, 84 uit Groningen en 74 uit Drenthe. Het geld kan gaan naar boeren uit Friesland, Groningen en Drenthe en wordt niet evenredig verdeeld, maar gaat naar de eerste aanvragen die worden goedgekeurd.

De meeste aanvragen gingen over mestrobots, maar er werd ook geld aangevraagd voor het uitbreiden van opslag- en opvangcapaciteit van regenwater en uitbreiding van de mestopslag.

Vergoed voor 1500 tot 3000 euro

Het gaat om de Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie. De maatregelen moeten de ammoniakuitstoot van stallen verminderen. Boeren kunnen advies vergoed krijgen voor 1500 tot 3000 euro. Daarna kunnen investeringen om de ammoniakuitstoot te verminderen tot 60.000 euro per bedrijf worden vergoed.

De maatregel is bedoeld om de natuur te helpen en verandert niets aan stikstofvergunningen van boeren. De verwachting is dat de uitstoot per bedrijf met 5 procent wordt verminderd.

Lees meer:

Minister Jetten: dit jaar afspraken over ‘stikstofvoorrang’ groene projecten

Door: Manon Immerzeelhttps://wnl.tv/2023/07/04/dit-is-waarom-de-noordelijke-provincies-meer-geld-krijgen-voor-stikstofmaatregelen/