Zorgverzekering – Hoe kies je de beste voor jezelf als ondernemer en je werknemers?


Waaruit bestaat de zorgverzekering?

In ons land zijn alle burgers verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Dit geldt ook voor jou als ondernemer. De basisverzekering dekt essentiële medische zorg, zoals huisartsbezoeken, ziekenhuisopnames en geneesmiddelen. De dekking is wettelijk vastgesteld en is bij elke zorgverzekeraar in Nederland min of meer hetzelfde.

Naast de basisverzekering kun je ervoor kiezen om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Deze is dus niet verplicht. Deze aanvullende verzekering kan extra dekking bieden voor specifieke medische kosten, zoals tandheelkundige zorg, fysiotherapie en alternatieve geneeskunde. Ook horen een health check en een persoonlijke coach voor een gezondere leefstijl tot de mogelijkheden. De dekking en premies van aanvullende verzekeringen variëren sterk tussen verzekeraars.

In Nederland is er een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. In 2023 bedraagt dit eigen risico 385 euro. Dit betekent dat je de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf moet betalen voordat de verzekeraar begint te vergoeden. Je kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico om lagere maandelijkse premies te krijgen.

Het is belangrijk om zorgvuldig na te denken over je zorgverzekering, omdat die van invloed kan zijn op je financiën en gezondheid. Het is verstandig om verschillende zorgverzekeraars te vergelijken en de dekking en premies af te stemmen op je persoonlijke behoeften en je financiële situatie.

Waar moet je op letten bij een zorgverzekering voor ondernemers?

Als ondernemer is het extra belangrijk om aan het werk te zijn en te blijven. Je wilt geen inkomen of omzet mislopen door uitval of ziekte. Een aanvullende zorgverzekering help daarbij. Het is belangrijk om bij een zorgverzekering voor ondernemers ervoor te zorgen dat je bij ziekte of een ongeval goed geholpen wordt en snel weer aan de slag kunt.

Hierbij zou je kunnen besluiten om eerder voor een restitutiepolis te kiezen, in plaats van een naturapolis. Bij een restitutiepolis kun je namelijk zorg krijgen bij elke zorgaanbieder, ongeacht of de verzekeraar een contract heeft met die zorgverlener of niet. Zo vergroot je de kans dat je weer sneller aan de slag gaat.

Een zorgverzekering voor ondernemers betaal je zelf. Dit kan betekenen dat je meer aandacht besteedt aan een scherpe premie en de dekkingsopties om een evenwicht te vinden tussen dekking en betaalbaarheid.

Zorgverzekering voor zzp’ers en DGA’s

Sommige zorgverzekeraars bieden speciale voordelen voor zelfstandig ondernemers aan. Zoals een zorgcoach, die je kan helpen bij wachtlijstbemiddeling of bij de ondersteuning voor het regelen van een second opinion.

Er zijn verzekeraars die een collectieve zorgverzekering voor zzp’ers aanbieden. Je ontvangt dan korting op je premie via organisaties als het Ondernemerscollectief en ZZP Nederland.

Er bestaat zelfs een speciale zorgverzekering voor DGA’s, die overigens ook voor zzp’ers en andere ondernemers geldt. Met een gratis ondernemersmodule inclusief één keer per jaar een health check, een vergoeding van € 500 voor mentale fitheid én een gratis intake gesprek met een Ondernemerscoach.

Wat is de werkgeversbijdrage voor de zorgverzekering van je werknemers?

Een vrijwillige werkgeversbijdrage is een tegemoetkoming van de werkgever aan de werknemer voor de zorgverzekering. Deze werkgeversbijdrage staat los van de (verplichte) Inkomensafhankelijke Bijdrage (IAB). De werkgeversbijdrage geldt alleen als de medewerker zich verzekert via het werk.

De hoogte van de werkgeversbijdrage varieert van bedrijf tot bedrijf en is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst tussen jou als werkgever en de werknemer. Als werknemers hun eigen deel van de premie betalen, wordt dat via loonheffingen ingehouden.

Wat is verschil tussen een zorgverzekering en een AOV?

Een zorgverzekering en een AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) zijn beide verzekeringen die verband houden met gezondheidszorg en inkomen, maar ze verschillen aanzienlijk in doelstelling en dekking.

Een AOV is bedoeld om je inkomen te beschermen in het geval dat je arbeidsongeschikt wordt. Het biedt financiële zekerheid als je niet in staat bent om te werken vanwege een blessure, ziekte of andere redenen die arbeidsongeschiktheid veroorzaken.

Het is een maandelijkse uitkering die je kunt gebruiken om je dagelijkse kosten van levensonderhoud, inclusief huur of hypotheek, rekeningen en andere verplichtingen, te dekken als je niet kunt werken.

Zoals eerder uitgelegd, is een zorgverzekering gericht op het dekken van medische kosten en gezondheidszorgkosten. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat je toegang hebt tot medische zorg en om de financiële last van medische behandelingen te verlichten.

Hoe wekt de bijdrage inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet?

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die in Nederland sinds 1 januari 2006 de zorgverzekering regelt. De Zvw maakt deel uit van het zorgverzekeringsstelsel. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is een bijdrage die wordt geheven op basis van je inkomen en die wordt gebruikt om de kosten van de Zvw te dekken.

Als ondernemer moet je een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betalen over de winst uit je onderneming. Je krijgt hiervoor een (voorlopige) aanslag Zvw. Hoeveel eigen bijdrage Zvw je moet betalen, wordt ieder jaar aangepast.

Als werkgever heb je de keuze om de werkgeversheffing Zvw over de inkomens van je medewerkers te betalen, dan hoeven zij dat niet zelf te doen. Als de werkgever dat niet doet, moet je als werknemer zelf de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw afdragen.

Kan je als ondernemer aanspraak maken op zorgtoeslag?

Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de overheid om de kosten van je zorgverzekering te helpen dekken als je een laag inkomen hebt.

Als ondernemer in Nederland kun je in sommige gevallen aanspraak maken op zorgtoeslag, maar er zijn bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen. Voor ondernemers gelden geen andere regels dan voor mensen in loondienst.

Je inkomen mag niet boven een bepaalde inkomensgrens uitkomen. De exacte inkomensgrens varieert jaarlijks en is afhankelijk van je leeftijd en je situatie (bijvoorbeeld of je een fiscale partner hebt). Als je te veel spaargeld of ander vermogen hebt, kom je mogelijk niet in aanmerking voor zorgtoeslag.

Je kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als je jaarinkomen niet boven de grens van 38.520 euro uitkomt. Als je een toeslagpartner hebt, dan mag het gezamenlijke inkomen niet meer dan 48.224 euro zijn. De nieuwe grensinkomens en grensvermogens voor 2024 worden eind november bekendgemaakt.

Bestaat de collectieve korting op de basisverzekering nog?

De collectieve zorgverzekering bestaat nog steeds, maar de gezamenlijke korting op de basisverzekering is in 2023 verdwenen. Dat trof bijna twee derde van de Nederlanders. Zij zagen hun collectieve korting in een oogwenk verdwijnen.

De meeste werknemers betalen hierdoor in 2023 meer voor hun zorgverzekering dan ze gewend waren. Het verdwijnen van de collectieve zorgverzekering was een besluit van minister Van Ark van Medische Zorg waar werkgevers helaas niets aan konden doen.

De redenen voor de afschaffing waren als volgt:

  • Verzekeraars verhoogden eerst voor iedereen de premies om vervolgens aan bepaalde collectieven korting te bieden. 
  • Het idee dat de collectiviteitskorting zou leiden tot dalende zorgkosten bleek een illusie. 
  • Daarnaast leidt de afschaffing volgens minister Van Ark tot een overzichtelijker polisaanbod. Kortom, het vergelijken van zorgverzekeringen wordt voor iedereen makkelijker. 

Zorgverzekeraars kunnen nog wel zorginhoudelijke afspraken maken voor collectief verzekerden. Ook kortingen op aanvullende verzekeringen blijven mogelijk. 

Wat gaat er in 2024 veranderen op het gebied van zorgverzekeringen?

In 2024 stijgt de premie voor de zorgverzekering met ongeveer 12 euro per maand. De maandpremie zal gemiddeld bijna 150 euro worden. Zorgpremies kunnen uiteindelijk sterk verschillen, omdat zorgverzekeraars zelf hun premies bepalen. De premies van de meeste verzekeraars zullen rond 12 november worden bekendgemaakt.

Het eigen risico zal tot 2026 bevroren blijven. Dat betekent dat het verplichte eigen risico in 2024 € 385 blijft. Vanaf 2024 kunnen gezinnen tot zes weken na de bevalling kraamzorg krijgen. Nu ligt de grens nog op de tiende dag na de bevalling. Daarnaast wordt de regeling voor de paramedische herstelzorg na corona verlengd tot 1 januari 2025.

Waarom gaat de zorgpremies ieder jaar omhoog?

In het Trendscenario stijgen de zorguitgaven met gemiddeld 2,9 procent per jaar tot 174 miljard euro in 2040. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2015. De zorguitgaven per persoon stijgen van 5.100 euro in 2015 tot 9.600 euro in 2040.

De grote drijvende krachten achter de groei van de zorguitgaven zijn demografie, welvaart en technologie. Van de gemiddelde jaarlijkse groei van de totale zorguitgaven in het Trendscenario (2,9 procent) komt een derde deel (1,2 procent) door demografische ontwikkelingen (bevolkingsgroei en vergrijzing). Twee derde van de uitgavengroei (1,7 procent) is toe te schrijven aan andere factoren, waaronder stijgende welvaart en medische technologie. Deze factoren beïnvloeden de zorguitgaven op verschillende manieren. Zo zorgt bevolkingsgroei voor hogere zorguitgaven omdat er simpelweg meer mensen zijn die zorg nodig hebben. Vergrijzing (de toename van het aantal ouderen in de bevolking) zorgt voor hogere uitgaven omdat ouderen in de regel (veel) meer zorg nodig hebben dan jongeren.

Bij een groeiende economie zijn er meer middelen voorhanden, en burgers verwachten bij welvaartsgroei vaak ook dat de overheid (meer) investeert in de gezondheidszorg. Tegelijkertijd zijn overheden bij een groeiende economie vaak ook geneigd om daar meer geld voor vrij te maken.


Veelgestelde vragen

Waarom een collectieve zorgverzekering voor je werknemers?

Als je een collectieve zorgverzekering aanbiedt aan je werknemers, geef je het signaal af dat je gezondheid en vitaliteit op de werkvloer belangrijk vindt. Het wordt door werknemers gezien als een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Je werknemers profiteren van een collectiviteitskorting tussen de 5 en 10% op aanvullende verzekeringen. Het aanbieden van een collectieve zorgverzekering is niet verplicht voor een werkgever.

Wist je dat je een collectieve zorgverzekering voor je werknemers kunt afsluiten bij slechts één werknemer? Je hoeft dus geen groot bedrijf te hebben.

  • Selecteer allereerst een zorgverzekeraar op basis van de behoeften van je werknemers en de dekking die je wilt bieden.
  • Zorg ervoor dat de verzekeraar goed aansluit bij de wensen van je personeel.
  • En overweeg het aanbieden van ondersteuning voor je werknemers, zoals het organiseren van voorlichtingssessies over de beschikbare zorgverzekeringen en het beantwoorden van vragen.


Kun je een AOV en een zorgverzekering in één pakket afsluiten?

Er zijn verzekeraars die een combinatie van een zorgverzekering en AOV in één pakket aanbieden. Je krijgt hier korting op je aanvullende zorgverzekeringen en allerlei extra’s om te helpen voorkomen dat je arbeidsongeschikt wordt.

Sommige verzekeraars bieden ook specifieke pakketten of combinaties aan waarbij je korting kunt krijgen als je zowel een zorgverzekering als een AOV bij dezelfde verzekeraar afsluit. Het kan de moeite waard zijn om te onderzoeken of dergelijke kortingen beschikbaar zijn en of ze passen bij je persoonlijke situatie en behoeften.

Wat is een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis heb je als verzekerde volledige keuzevrijheid in het kiezen van je zorgverleners. Je kunt zorg krijgen bij elke zorgaanbieder, ongeacht of de verzekeraar een contract heeft met die zorgverlener of niet.

Na ontvangst van zorg dien je zelf de rekening bij de zorgaanbieder te betalen en vervolgens declareer je deze kosten bij je zorgverzekeraar. De verzekeraar vergoedt de kosten meestal volledig of gedeeltelijk, afhankelijk van je polisvoorwaarden.

Wat is het verschil tussen een restitutiepolis en een naturapolis?

Een restitutiepolis en een naturapolis verschillen in hoe ze de dekking van zorgkosten regelen en bij welke zorgaanbieders je terecht kunt.

Een naturapolis is vaak voordeliger dan een restitutiepolis, omdat de zorgverzekeraar met specifieke zorgaanbieders overeenkomsten heeft en de kosten beter onder controle kan houden. Dit betekent dat je in principe alleen volledige vergoeding krijgt als je zorg ontvangt bij de zorgaanbieders waarmee de verzekeraar een contract heeft.

Als je kiest voor zorg bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, ontvang je meestal een lagere vergoeding of je moet mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis is een combinatie van een naturapolis en een restitutiepolis. Het is een zorgverzekering die zowel dekking biedt voor zorg die wordt geleverd door zorgverleners waarmee de verzekeraar een contract heeft (gecontracteerde zorg) als voor zorg die wordt geleverd door zorgverleners waarmee geen contract is afgesloten (niet-gecontracteerde zorg).

Het voordeel van een combinatiepolis is dat je een zekere mate van keuzevrijheid hebt in het kiezen van zorgverleners. Maar het kan ook betekenen dat je in sommige gevallen een deel van de kosten zelf moet dragen als je kiest voor niet-gecontracteerde zorg.

https://www.dezaak.nl/verzekeringen/zorgverzekering/zorgverzekering-hoe-kies-je-de-beste-voor-jezelf-als-ondernemer-en-je-werknemers/