Wat is detacheren? En hoe kun je via detachering goed personeel vinden?


Wat is detacheren en hoe werkt het precies?

Detacheren is een vorm van een uitzenden waarbij je een werknemer tijdelijk ‘leent’ (inhuurt) van een detacheringsbureau of externe werkgever. Hoewel de gedetacheerde werknemer feitelijk voor jou werkt tijdens de detacheringsperiode, blijft deze formeel in dienst van het detacheringsbureau. Je sluit dan ook een contract met het detacheringsbureau. 

Driehoeksrelatie

Detachering betekent dat er een driehoeksrelatie is tussen:

  • jou (de inlener, opdrachtgever)
  • de opdrachtnemer (het detacheringsbureau of externe werkgever)
  • de gedetacheerde werknemer

Het komt in de praktijk ook voor dat een gedetacheerde medewerker tegelijk voor verschillende opdrachtgevers werkt. Je ingehuurde werknemer is dan bijvoorbeeld een deel van de week werkzaam voor een ander bedrijf. Een derde partij is dus niet ongebruikelijk.

Redenen voor detacheren

Detachering kan om verschillende redenen een goede invulling geven aan je arbeidsbehoefte:  

1. Specifieke expertise

Detachering is een veel bewandelde weg wanneer er tijdelijk specifieke expertise nodig is. Zoals eerder beschreven, kan dit bijvoorbeeld om een IT-professional met unieke kennis gaan. Misschien gaan jullie binnenkort over op een uitgebreid en complex softwarepakket op het gebied van klantrelatiebeheer. Je kunt dan via een gespecialiseerde IT-detacheerder de juiste expert inhuren zonder dat je aan vast contract vastzit. In een bepaald tijdsbestek, bijvoorbeeld enkele maanden, leren je werknemers om slim en professioneel om te gaan met de nieuwe software. 

2. Flexibiliteit en piekmomenten

Detachering biedt veel flexibiliteit in je personeelsbestand. Het is een arbeidsconstructie waarmee je snel op veranderende behoeften inspeelt en een nieuwe collega kunt inschakelen. Heel handig als deze behoefte sterk schommelt gedurende het jaar en je snel extra personeel nodig hebt op piekmomenten. 

3. Delen van kennis

In plaats van detacheren via een bureau kun je ook overwegen om iemand van een andere organisatie tijdelijk in te huren of te ruilen met een van je werknemers. Op deze manier profiteer je van de ervaring en kennis die iemand elders heeft opgedaan. Dit werkt dus twee kanten op. 

4. Risicobeheer en kostenbeheersing

Detachering kan ook een vorm van risicobeheer zijn. Door iemand tijdelijk in te huren via detachering, vermijd je langdurige verplichtingen in de vorm van een vast contract. De werknemer blijft immers in dienst bij het detacheringsbureau. In tijden van economische onzekerheid kan dit een belangrijke factor zijn. 

Hoewel detachering zeker niet goedkoop is, bespaar je wel op het gebied van langetermijnverplichtingen die gepaard gaan met vaste aanstellingen. 

5. Zo werkt detachering ook voor capaciteitsproblemen

Ben je op zoek naar tijdelijke vervanging voor een vast dienstverband? Bijvoorbeeld vanwege een zwangerschapsverlof of langdurige ziekte? Of heb je te maken met capaciteitsproblemen door veel personeelsverloop binnen je organisatie? Ook dan kan je overwegen om voor detachering te kiezen. 

Nadelen van detacheren

Bovengenoemde redenen zijn tegelijkertijd de voordelen van detachering. Toch kent deze arbeidsconstructie ook nadelen: 

1. Gebrek aan loyaliteit en betrokkenheid

Het risico bestaat dat gedetacheerde werknemers zich minder betrokken voelen bij je organisatie en bedrijfscultuur. Ze zijn immers formeel in dienst bij het detacheringsbureau en je huurt ze normaliter voor een beperkte periode in voordat ze naar een volgende opdracht gaan. Gebrek aan loyaliteit en betrokkenheid kan de teamdynamiek en samenwerking binnen je organisatie negatief beïnvloeden. Dit kan zelfs een negatieve impact hebben op prestaties en de productiviteit. 

2. Hoge kosten detachering

Detacheren kost over het algemeen veel geld, niet te vergelijken met een tijdelijke werknemer inhuren via een ‘gewoon’ uitzendbureau. Dat heeft vooral te maken met het werkgeversrisico. Zo draagt – anders dan bij uitzendbureaus – het detacheringsbureau het werkgeversrisico. Daaronder vallen ook kosten voor een zieke werknemer. Deze kosten berekenen ze door. Er is dus zeker een verschil tussen detacheren en uitzenden.

Daarnaast leveren detacheringsbureaus voornamelijk gespecialiseerde vakmensen en die zijn nu eenmaal duurder. Ook brengen ze hogere tarieven in rekening voor de flexibiliteit en gemak die ze bieden. Tarieven van meer dan € 100 per uur zijn dan ook meer regel dan uitzondering. 

Deze hoge kosten bieden dus ook voordelen. Je betaalt weliswaar een aanzienlijk bedrag, maar je krijgt er een hoop expertise voor terug. En je loopt geen werkgeversrisico’s.

Wat kost detachering?

De kosten van detacheren zijn onder andere afhankelijk van de volgende factoren:


Detacheringsbureaus werken met omrekenfactor

Om de prijs van detachering te bepalen, werken veel bureaus met een omrekenfactor. Deze omrekenfactor vermenigvuldig je met het bruto uurloon van de ingehuurde werknemer. Het totale bedrag is de kostprijs van detachering per uur. Dit totaalbedrag ben je verschuldigd aan het detacheringsbureau.

Voorbeeld: een gedetacheerde ICT’er verdient € 45,- bruto per uur en de omrekenfactor van het bureau is 2.5. Dan is jouw kostprijs: 

45 x 2.5 = € 112,5 per uur (ex. btw)

Stappenplan voor het werven en inzetten van gedetacheerd personeel

Hier volgt een stappenplan waarmee je succesvol en snel goed personeel vindt via detachering:  

1. Analyseer behoeften

Maak eerst concreet hoe het zit met de arbeidsbehoefte binnen je organisatie. Identificeer specifieke vaardigheden en expertise die nodig zijn voor het betreffende project. Bepaal ook meteen de duur van de detachering en het budget dat beschikbaar is.

2. Selecteer een detacheringsbureau

Zoek vervolgens een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van personeel binnen je vakgebied. Vergelijk indien mogelijk meerdere detacheringsbureaus als het gaat om reputatie, ervaring, tarieven en trackrecord met betrekking tot het leveren van de juiste mensen. 

3. Stel specificaties van vereisten vast

Communiceer duidelijk je wensen naar het detacheringsbureau. Wees concreet en omschrijf zo gedetailleerd mogelijk wat je precies zoekt als het gaat om vaardigheden, ervaring, opleidingsniveau en andere relevante criteria. 

4. Werving en selectie

Het detacheringsbureau kan nu beginnen met de volgende stap: werving en selectie. Diverse kandidaten passeren de revue en worden uitgebreid gescreend op basis van jouw wensen.

5. Contractonderhandeling

Zodra een geschikte kandidaat is gevonden, kun je overgaan tot het bespreken van contractvoorwaarden. Onderhandel met het detacheringsbedrijf over de voorwaarden, inclusief salaris/ uurtarief, minimum aantal uren, secundaire arbeidsvoorwaarden, duur van de detachering, etc. 

6. Inzet en integratie

Na de eerste kennismaking is het belangrijk dat je gedetacheerd personeel snel en goed inwerkt. Zorg ervoor dat de gedetacheerde werknemer over alle benodigde middelen beschikt, toegang heeft tot systemen en op de hoogte is van belangrijke bedrijfsprocessen en -protocollen. 

7. Beheer en monitoren

Plan regelmatig gesprekken in met de gedetacheerde medewerker om de voortgang te bespreken. Loopt alles volgens plan, voldoen de prestaties aan je verwachtingen en worden de doelstellingen bereikt? Stuur waar nodig bij.

8. Evaluatie

Evalueer periodiek de prestaties van het gedetacheerde personeel en beoordeel de algehele effectiviteit van de detachering. Hiermee verkrijg je waardevolle informatie die je kunt raadplegen voor een toekomstig detacheringstraject. 

9. Einde detacheringstraject

Zorg voor een soepele, organische overgang zodra het detacheringscontract eindigt. Neem passend afscheid van het gedetacheerde personeel en vraag om feedback. Ook deze informatie is zeer waardevol, mocht je in de toekomst weer overgaan tot detacheren. 

Is detachering iets voor jou?

Of detachering iets voor jou organisatie is? Dat hangt vooral af van je specifieke behoefte. Heb je op korte termijn iemand met gespecialiseerde vakkennis nodig, wil je risico’s van een langdurige verbintenis vermijden en heb je genoeg budget? Dan is detachering zeker het overwegen waard.

https://www.dezaak.nl/personeel/werving-selectie/wat-is-detacheren-en-hoe-kun-je-via-detachering-goed-personeel-vinden/