Steeds meer bedrijven kiezen voor zonnestroom


Niet alleen particulieren kiezen vaker voor het aansluiten van zonnepanelen op het dak van hun woning. Ook bedrijven kiezen bewust voor het opwekken van zonnestroom. Het helpt hen de organisatie te verduurzamen, wat particuliere afnemers en zakelijke opdrachtgevers aanspreekt. Duurzaamheid is een steeds bepalender factor bij de opdrachtverstrekking aan externe partijen. Daar komt bij dat de verduurzaming van organisaties hen helpt de kosten te drukken; de energielasten dalen fors met de inzet op groene stroom.

Verschillende mogelijkheden bij het opwekken van zonnestroom 

Ondernemers hebben verschillende mogelijkheden, wanneer zij willen inzetten op het opwekken van zonnestroom. Populair is de keuze voor zonnedaken, mede doordat de daken van bedrijfspanden zich doorgaans goed lenen voor het plaatsen van zonnepanelen. Doordat het vaak een plat dak betreft, kunnen de zonnepanelen in de meest ideale hellingshoek gemonteerd worden. Het maakt het maximaal benutten van het rendement van de zonnepanelen makkelijker. 

Alternatief voor deze zonnedaken is de keuze voor zonneparken. Dit is interessant voor ondernemers met veel vastgoed. Denk aan kale stukken grond, die de komende jaren niet benut kunnen worden als gevolg van bijvoorbeeld verzilting. Voorkom dat de grond onrendabel wordt, door hier een zonnepark op aan te laten leggen. Een zonnepark helpt je als ondernemer een continue inkomstenstroom te genereren. Niet alleen interessant voor de financiële balans; het helpt je als bedrijf daarnaast bij te dragen aan een duurzamere wereld. 

Combineer zonnepanelen op het dak met een zonnecarport 

Nederland heeft ontzettend veel parkeerplaatsen, die op het gebied van duurzaamheid efficiënter kunnen worden ingezet. Als bedrijf kun je hier een bijdrage aan leveren, door je parkeerplaatsen van een zonnecarport te voorzien. Zou iedere organisatie dat doen, dan zou in potentie 10 gigawattpiek aan groene stroom worden opgewekt. Een zonnecarport doet niet af aan de uitstraling van de parkeerplaats en heeft daarbij een dubbel nut voor haar gebruikers. Niet alleen wek je groene stroom op met een zonnecarport; ook help je medewerkers hun auto koeler te houden op warme zomerdagen. In de herfst en winter laden zij hun auto droog in, als gevolg van de overkapping die een zonnecarport hen biedt. 

https://www.dezaak.nl/partner-content/steeds-meer-bedrijven-kiezen-voor-zonnestroom/