niet te geloven dat natuurherstelwet erdoorheen is geloodst


Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland vindt het “niet te geloven” dat het Europees Parlement signalen van bepaalde experts “negeert” en een voorstel voor de natuurherstelwet “er toch doorheen heeft geloodst”. Wel vindt de lobbyclub voor boeren “het voorzichtig positief te noemen dat het voorstel in sterke mate is afgezwakt”.

Zo wijzen de boeren erop dat natuurherstelmaatregelen zoals het er nu naar uitziet worden beperkt tot Natura 2000-gebieden, terwijl deze oorspronkelijk voor alle gebieden zouden gelden. Ook geeft LTO aan dat een zogenoemd verslechteringsverbod, dat stelde dat de kwaliteit van geen enkel natuurgebied achteruit mocht gaan, uit het voorstel is gehaald.

LTO riep eerder nog op de plannen van Eurocommissaris Frans Timmermans terug te sturen naar de tekentafel. “De boodschap van LTO is helder: LTO is vóór natuurherstel, maar heeft altijd gezegd dat deze wet haar doel voorbij schiet”, zegt Edwin Michiels, LTO-portefeuillehouder Natuur, Klimaat en Energie. “Het juridisch vastleggen van ingrijpende natuurhersteldoelen zal Nederland, dat nu al volledig is vastgelopen op het gebied van stikstof, verder op slot zetten.”

Het Europees Parlement stemde woensdag in met de invoering van een Europese natuurherstelwet. Dat gebeurde nadat een voorstel om de hele wet van Timmermans van tafel te vegen nipt werd weggestemd. Daarna stemde het flink verdeelde parlement er met een kleine meerderheid voor om onderhandelingen te beginnen met de Europese Commissie en de lidstaten over een definitieve wet om de natuur te herstellen.

Lees meer:

Timmermans blij met steun EU-parlement voor natuurherstelwet

Door: Manon Immerzeelhttps://wnl.tv/2023/07/12/lto-niet-te-geloven-dat-natuurherstelwet-erdoorheen-is-geloodst/