Is eigen bijdrage leaseauto aftrekbaar in 2023?


Wat is de bijtelling privégebruik auto?

Bijtelling is een fiscale heffing voor het privégebruik van een zakelijke (lease-)auto. Omdat de Belastingdienst een zakelijke auto als deel van je inkomen ziet, moet je er belasting over betalen. Het bijtellingspercentage is een percentage over de cataloguswaarde van de auto, inclusief BPM en btw dat moet worden opgeteld bij de winst.

In 2023 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 16% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.

  • 16% geldt voor auto’s met 0% uitstoot.
  • 22% voor meer dan 0% uitstoot.

Eigen bijdrage auto van de zaak

De eigen bijdrage voor de auto van de zaak is aftrekbaar van de bijtelling. Vaak biedt een werkgever zijn werknemer de mogelijkheid om een duurdere auto van de zaak uit te kiezen, wanneer de werknemer daarvoor een hogere bijdrage betaalt: de bovennormbijdrage. 

Splitsen in zakelijk en privé

De eigen bijdrage wordt gesplitst naar rato van het zakelijk en het privégebruik. Alleen het privédeel mag in aftrek worden gebracht op de bijtelling. Wanneer iemand minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, wordt de auto van de zaak niet privé belast.

Voorbeeld
De werknemer rijdt in een jaar in totaal 40.000 km. Daarvan is 10.000 km privé. De werkgever mag dan maar een 10.000/40.000- ste deel (1/4e deel dus) van de betaalde eigen bijdrage in aftrek brengen op de bijtelling.

Leaseregeling goed vastleggen

Heb je een leaseregeling, waarbij de werknemers de mogelijkheid hebben een duurdere auto te rijden in combinatie met een extra eigen bijdrage? En heb je als werkgever en berijder samen afgesproken dat de hogere eigen bijdrage (bovennormbijdrage) volledig is bedoeld als een bijdrage voor het privégebruik, dan mag je de hele bijdrage in mindering brengen op de bijtelling.

Maar als je samen niets of iets anders hebt afgesproken, dan mag dit niet. Dat betekent dan een financieel nadeel voor je werknemer en extra administratieve lasten voor jou als werkgever. Je moet immers de bijdrage splitsen naar privédeel en zakelijk deel. Niets doen betekent dat de Belastingdienst zéker bij je komt aankloppen.

Hoe verreken je de eigen bijdrage?

De aftrek van de eigen bijdrage kan alleen plaatsvinden via je loonadministratie. De werknemer mag een eigen bijdrage voor het privégebruik auto niet aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Hoe houd je als werknemer je de privékilometers bij?

Het is noodzakelijk een goede administratie bij te houden van de kilometers bij privégebruik van de zakelijke auto. Veel grotere boekhoudprogramma’s hebben een kilometeradministratie voor zakelijke leasen standaard in hun pakket zitten.

Hoe is het bijtellingspercentage in 2023?

Het standaard bijtellingspercentage is in 2023 gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor, namelijk 22%. Wanneer valt je zakelijke lease-auto in het standaard bijtellingstarief van 22%? Als je auto CO2-uitstoot produceert.

Hoe staat het met elektrische auto’s?

Emissieloze auto’s vallen in een ander tarief. Er geldt in 2023 een kortingstarief van 16% voor volledig emissieloze auto’s. Dit kortingstarief geldt tot een cataloguswaarde van € 30.000. Daarboven moet over dat gedeelte van de waarde een bijtellingstarief van 22% betaald worden.


Veelgestelde vragen

Hoe wordt de eigen bijdrage leaseauto verrekend?

De verrekening van de eigen bijdrage voor een leaseauto varieert afhankelijk van de specifieke afspraken tussen jou als werkgever en de werknemer. In sommige gevallen wordt de eigen bijdrage voor de leaseauto door jou opgevangen in de brutoloonbetaling en wordt deze verrekend met de maandelijkse betalingen aan de leasingmaatschappij. In andere gevallen betaalt de werknemer de eigen bijdrage rechtstreeks aan de leasingmaatschappij en wordt dit bedrag terugbetaald door de werkgever.

Wat valt onder eigen bijdrage leaseauto?

De eigen bijdrage voor een leaseauto is een bedrag dat de werknemer zelf betaalt voor de leaseauto die hij of zij van de werkgever krijgt. Het omvat de kosten die niet worden gedekt door de werkgever en die worden toegeschreven aan de werknemer. Dit kan bijvoorbeeld het aankoopbedrag of de leasekosten voor een bepaald deel van de auto, verzekeringen of onderhoudskosten zijn. De eigen bijdrage is niet hetzelfde als de bijtelling.

Welke kosten van de leaseauto zijn aftrekbaar?

Er zijn verschillende kosten van een leaseauto die aftrekbaar zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. De meest voorkomende aftrekbare kosten zijn:

  •  De maandelijkse leasekosten.
  •  De kosten voor benzine of diesel. Indien de auto uitsluitend wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden.
  •  Onderhouds- en reparatiekosten van de auto.

https://www.dezaak.nl/financien/autolease/eigen-bijdrage-auto-niet-altijd-volledig-aftrekbaar/