Is de Marokkaanse opvoeding anders dan de Nederlandse?


In de media gaat het vaak over jongeren van Marokkaanse afkomst, vooral in negatieve zin. Heeft dat te maken met de opvoeding? Of is het de samenleving waarin we leven? In de nieuwste aflevering van Mocronado’s gaan verschillende gepensioneerde Marokkaanse gastarbeiders met elkaar in gesprek over de opvoeding van hun kinderen.

Zo stelt één van hen dat er in de tijd dat de gastarbeiders in Nederland kwamen, de huidige problemen in de maatschappij nog niet speelden. “We waren met onszelf bezig. We kwamen hier om geld te sparen.” Mohamed Aoussar (75) haakt op hem in met een voorbeeld uit zijn eigen leven. “Ik was 20 jaar toen ik hier kwam. Dan ben je net geen puber meer. Ik had echt geen tijd door al het werk, overuren, overwerk, boodschappen doen en het huishouden. Dan ben je compleet gesloopt.”

Hij vervolgt: “Ik heb nooit gedronken, ik ben nooit op het verkeerde pad geraakt.” Volgens Mohamed gaan jongens nu ’s avonds naar buiten om met vrienden hun eigen ding te doen. Wat er buiten gebeurt, dat weet je niet, zegt hij. “Sommigen zijn niet goed opgevoed. Het is net als met appels in een mand: één rotte appel verpest het voor de rest.”

Zelf maakte Mohamed Aoussar het ook mee met zijn kinderen, maar daar wil hij het liever niet te veel over hebben. Wel vertelt hij dat er een oplossing voor kwam en “in de tijd dat ik in Nederland kwam waren er geen coffeeshops, geen alcohol. Niks van die ellende. Dat was er niet.”

Ook anderen spelen rol in opvoeding

Abdellah Laaguili (75) stelt dat de Mocronado’s God dankbaar moeten zijn dat ze hun kinderen in Nederland konden opvoeden. “95 procent van onze kinderen zijn hier in Nederland goed terechtgekomen. Ze hebben gestudeerd en hebben diploma’s. Slechts vijf procent is op het slechte pad geraakt”, vertelt hij. Volgens Abdellah ligt de opvoeding van kinderen niet alleen bij de ouders. Ook de school, straat, politie en buren spelen een rol, vindt hij.

Vrijheid geven

Als je het Abdellah vraagt zijn er ouders die hun kinderen te streng behandelen. En “als je te streng bent, ontsporen ze”. Maar is het dan niet nodig om streng te zijn, juist zodat ze luisteren? Dat zit volgens Mohamed anders. “Als je bij je kinderen de teugels te veel laat vieren en ze de volledige vrijheid geeft, dat kan in deze tijd niet. De buitenwereld is hard geworden. Als ze op straat merken dat iemand te soft is en te makkelijk en meegaand is, dan ben je heel makkelijk te kneden en bespelen.”

Wat duidelijk wordt is dat sommige van de Mocronado’s meer moeite hebben met een dochter die te laat thuiskomt, dan een zoon. “Als een meisje te laat thuis is, hebben we slapeloze nachten”, vertelt één van hen. “Dan zitten we op hete kolen.”

Mohamed Ibn Amar (90) en zijn vrouw zitten op één lijn, vertelt hij. “Nee is nee en ja is ja bij ons.” Ibn Amar was nauw betrokken bij de school van zijn dochters en wist welke cijfers ze haalden en welke boeken ze lazen. “Ze deden mee met de Nederlandse meiden.”

Groot verschil

De Mocronado’s zijn het met elkaar eens dat er een groot verschil is tussen de Nederlandse en Marokkaanse opvoeding. Eén van de mannen vertelt dat wanneer je je kind thuis straf geeft, er op school wordt gevraagd wat er is gebeurd en ze je zo veel mogelijk vrijheid willen geven. “Dan neemt Nederland de zorg over terwijl ze daar niks mee te maken hebben”, vertelt hij. “Dan luisteren de kinderen daarnaar en worden ze van je afgepakt.”

“Bij Nederlanders is het zo, dat zit in hun aard en in hun karakter. Ze zijn veel te soft”, zegt Mohamed. Volgens Hassan El Mourabit (75) zorgt extreme vrijheid ervoor dat de kinderen worden verpest. “Als dat er niet was, zouden ze op het rechte pad blijven. Als ik zei: Volg het pad van God, dan werd er gezegd: Doe het zelf maar.”

Volgens een van de mannen aan tafel is het belangrijk om met je vrouw op één lijn te zitten kijkend naar de opvoeding. Hij stelt dat de vrouw opvoedt. “Terwijl de man aan het werk is, brengt de vrouw de kinderen naar school en haalt ze weer op. Zij is alles. Jij bent aan het werk.” De ouders zijn verantwoordelijk, vertelt hij. “Als je je kinderen buiten loslaat, ben je ze kwijt. Net als een vogel.”

Met je kinderen omgaan als vriend

Mohamed Aoussar adviseert ouders om met hun kinderen om te gaan als een vriend. “Je moet begrip hebben voor elkaar en van elkaar houden”, vertelt hij geëmotioneerd. “Soms hebben ouders geen waardering of tijd voor hun kinderen. Ze hechten geen belang aan wat hun kinderen nodig hebben of wat ze willen.”

In de nieuwe televisieserie Mocronado’s van Omroep WNL blikt een groep van vijf Marokkaanse mannen terug op hun werkzame leven en beschouwen ze het leven van nu; als pensionado in een land waar ze eigenlijk alleen ‘te gast’ zouden zijn. In de derde uitzending praten zij onder andere over het opvoeden van kinderen in Nederland. Meer zien? Kijk deze of eerdere afleveringen nu terug via NPO Start.

Lees meer:

Veenendaal is economisch groot geworden dankzij Marokkaanse gastarbeiders

 

Door: Manon Immerzeelhttps://wnl.tv/2023/08/19/is-de-marokkaanse-opvoeding-anders-dan-de-nederlandse/