Bereken je winstmarge met onze calculator


Waarom is de winstmarge zo belangrijk voor je onderneming?

Nu je weet hoe we de winstmarge berekenen, is het tijd voor de vraag: hoe gebruik je deze informatie voor je onderneming?

De winstmarge zegt iets over de winstgevendheid en levensvatbaarheid van je onderneming. De marge bepaalt voor een groot deel hoe je producten of diensten in de markt zet en hoe de onderneming zich verhoudt ten opzichte van de concurrentie.

Je zou kunnen denken dat je met een grote winstmarge wel goed zit. Maar dat is zeker niet altijd het geval. Als je een hogere winstmarge hebt omdat je een hoge verkoopprijs hanteert en hierdoor nauwelijks iets verkoopt, gaat er meestal iets niet goed.

Dit geldt trouwens niet voor luxeproducten met een grote naamsbekendheid. Zo hoeft Ferrari jaarlijks maar tientallen auto’s te verkopen, terwijl goedkopere automerken het moeten hebben van grote volumes draaien. Die werken met veel kleinere marges en grotere aantallen. 

Daarnaast is een hoge winstmarge ook niet voldoende als jouw onderneming ook heel hoge bedrijfskosten heeft. De nettowinstmarge is dan misschien te laag voor een winstgevende onderneming. In dat geval zou je moeten kijken wat je kunt doen om de totale kosten lager te maken.

Anderzijds is een kleine winstmarge niet direct een teken aan de wand dat de winstgevendheid van je bedrijf gevaar loopt. Op sommige productgroepen zit nou eenmaal niet veel marge, maar er wordt wel ontzettend veel volume op gedraaid. Denk maar aan supermarkten, die met een kleine marge toch winstgevend zijn omdat ze heel veel producten verkopen.

Marge berekenen: wat is het verschil tussen brutowinstmarge en nettowinstmarge?

Wil je nog meer inzicht in de winstgevendheid van je bedrijf? Dan kun je naast de winstmarge per product ook kijken naar de totale omzet en totale kosten. Dit doe je met de bruto- en nettowinstmarge. Die bereken je zo.

Berekenen brutowinstmarge

Rekenvoorbeeld: Fietsenmaker Janssen draait een jaaromzet van € 1.200.000 (exclusief btw). Zijn totale kosten zijn vastgesteld op € 650.000 (exclusief btw). De formule om de brutowinstmarge te berekenen ziet er als volgt uit: deel (totale brutowinst) / geheel (totale omzet) x 100 = brutowinstmarge.

(1.200.000 – 650.000) / 1.200.000 x 100 = 46%

In de berekening voor de brutowinstmarge wordt geen rekening gehouden met bedrijfskosten. Nemen we die kosten ook mee, dan spreken we van de nettowinstmarge.

Berekenen nettowinstmarge

Voor het berekenen van de nettowinstmarge gebruiken we de nettowinst. Dat is de brutowinst minus alle bedrijfskosten. De nettowinst deel je vervolgens door het totaal van de omzet. Dan kun je het percentage marge berekenen.

Rekenvoorbeeld: Fietsenmaker Janssen draait een jaaromzet van € 1.200.000. Zijn directe kosten bedragen € 650.000. Daarnaast heeft hij ook indirecte kosten (bedrijfskosten). Deze indirecte bedrijfskosten liggen op € 200.000 en bestaan o.a. uit verloning, huur van het pand en energiekosten.

De formule voor de nettowinstmarge is:

nettowinst / totale omzet x 100

De nettowinst vind je door de alle bedrijfskosten van de brutowinst af te trekken:

Brutowinst: 1.200.000 – 650.000 = 550.000

Nettowinst: 550.000 – 200.000 = 350.000

Nu je de nettowinst hebt, kun je de nettowinstmarge berekenen:

350.000 / 1.200.000 x 100 = 29%

Hoeveel winstmarge moet ik aanhouden?

Als ondernemer vraag je je misschien af wat een goede winstmarge is. Hier bestaat helaas geen eenduidig antwoord voor. Het hangt namelijk sterk af van het soort producten dat je aanbiedt en in welke branche jouw bedrijf actief is.

Als algemene vuistregel geldt dat een nettowinstmarge van 10% gemiddeld is, een marge van 20% of hoger goed is en een marge van 5% laag is. Soms verandert de marge als bijvoorbeeld de vaste kosten stijgen. Bereken de marge van jouw bedrijf regelmatig, zodat je zeker weet dat je financieel goed bezig bent.


Veelgestelde vragen

Wat is de winstmarge?

De winstmarge is een financiële ratio die de winstgevendheid van een bedrijf meet. Het geeft aan hoeveel winst een bedrijf maakt ten opzichte van de omzet.

Hoe bereken je winstmarge?

De winstmarge wordt uitgedrukt als een percentage en wordt berekend door de brutowinst te delen door de omzet en dit resultaat te vermenigvuldigen met 100.

Wat is de brutowinstmarge?

De brutowinstmarge is een financiële ratio die de winstgevendheid van een bedrijf meet en het percentage van de omzet weergeeft dat overblijft na aftrek van de directe kosten die verband houden met de productie van de verkochte goederen of diensten. Het wordt ook wel de brutowinstmarge genoemd, omdat het de brutowinst van een bedrijf als percentage van de omzet weergeeft.

Hoe bereken je 40% marge?

Marge berekenen kun je doen per product: Verkoopprijs -/- inkoopprijs = wat je verdient per product (minus overige kosten). Maar je kunt de marge ook berekenen over de inkoopprijs van je product. Rekenvoorbeeld: Fietsenmaker Janssen koopt elektrische damesfietsen in voor € 800,- (exclusief btw-tarief) per fiets. Hij wil 40% marge maken op de fietsen. 800,00 / (40%) = 800,00 / 0,60 = 1333,33. Anders gezegd: de € 533,33 euro is 40% van de verkoopprijs van € 1333,33. Hier lees je precies hoe je zelf je marge kunt berekenen.

https://www.dezaak.nl/financien/geldzaken/5-vragen-over-winstmarge-berekenen/